GEREKLİ BOR ET KALINLIKLARININ HESAPLANMASI

Bir Borunun içinden geçen sıvının boru cidarına yaptığı iç basınçtan ötürü oluşan gerilmeye ÇEVRESEL GERİLİM denir.

MRS (Minimum gerekli mukavemet) , 50 yıllık 20C sıcaklıkta yapılan veya buna göre şartlandırılarak yapılan testlerde elde edilen EXTRAPOLE dayanıklılık değeridir. Her plastik hammaddesi değişik MRS değerine sahiptir.

Değişik plastik hammaddelerinin MRS değerleri aşağıdaki tablo da verilmiştir.

Çevresel Gerilim, formülleriyle bulunur.

Bu formüllerde, ó= Dizayn Gerilimi (MPa)
MRS=Minimum Gerekli Mukavemet (MPa)
C=Emniyet katsayısı (birimsiz)
PN=Borunun içinden geçmesi istenen basınç (Bar)
D=Boru dış Çapı (mm)
e=Et Kalınlığı (mm)
Bu iki formülden,  formülü elde edilir.
 
Yukaridaki tablodan da görüleceği üzere, Polietilen borularda Emniyet katsayısı 1,25 olarak alınır. PVC borularda DIN 8062 standardı U-PVC Borular için Emniyet katsayısını 2,5 olarak kabul ederken EN 1452-2 Standarı 2 olarak almıştır. Ancak her iki standart da 90 mm dahil borulara kadar emniyet standardını 2 olarak kabul ettşklerinden 90 mm dahil çaplara kadar et kalınlıkları her iki standatta da aynıdır. 110 mm ve üstü borularda bu iki standardın et kalınlıkları farklılaşır.
Plastik boruların sınıflandırılması aşağıdaki tanımlarla yapılır;
1- SDR: Standar Boyut Oranı. Boru dış çapının et kalınlığına oranıdır.

2- S: Seri Numarası. Bir borunun dayanmasının istendiği Çevresel Gerilimin basınç sınıfına oranıdır.

3- PN: Basınç sınıfı. En düşük emniyet katsayısı dikkate alındığında borunun dayanacağı en yüksek işletme basıncıdır.

formülleriyle hesaplanır.
©2021- PİMTAŞ TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM