POLİPROPİLEN HAM MADDESİNİ TANIYALIM

POLİPROPİLEN HAM MADDESİNİ TANIYALIM
 
Poliprobilen, ham petrol türevlerinden olan “Naphta” maddesinden elde edilen propilen moleküllerinin polimerizasyonu (moleküllerin uç uca eklenerek büyük moleküllerin elde edilmesi işlemi) ile elde edilen natural beyaz renkli bir malzemedir. Üretiminde ortalama %97 oranında ham petrolden elde edilen türevler kullanıldığı için, bulunabilirliği ve fiyat durumu dünya ham petrol rezervleri ve fiyatları ile doğrudan bağlıdır. Başka bir deyişle, Dünya ‘da petrol bittiğinde polipropilen de bitecektir.
 
Değişik kullanım yeri ve amaçlarına uygun olması için karışık bir dizi kimyasal işlemler sonucunda, polippropilen molekülleri içine etilen molekülleri yerleştirmek suretiyle, polipropilen hammaddesinin sertlik, esneklik, ısı dayanımı ve kırılganlık gibi fiziksel özellikleri üzerinde geliştirmeler yapılabilmektedir. örneğin; çok özel şartlar altındabir reaktör içinde propilen gazı ile etilen gazı reaksiyona sokularak, &1-7 oranında etilen molekülün propilen moleküllerinin arasında yerleşme pozisyonları, elde edilen malzemenin fiziksel özelliklerini belirler. Bu şekilde, çok yüksek basınç ve çok yüksek sıcaklara dayanabilen hammadde elde edilir. Bugün, 120°C sıcaklıktaki pişirme fırınlarında propilenden mamul kaplar kullanılabilmektedir.
 
Diğer plastik malzemelerine oranla daha pahalı olan Polipropilen hammaddesinin en büyük avantajı yüksek sıcaklık ve basınçlarda çok uzun yıllar (50 yıl) güvenle kullanılabilmesidir.
 
Şu anda günlük hayatımızda kullandığımız 3 çeşit Polipropilen hammaddesi vardır.
 
1.Polipropilen Homopolimer (sadece propilen moleküllerinden üretilir. Etilen katkısı olmadığından, çok yumuşak olur. Poşet, naylon torba gibi şeylerin üretiminde kullanılır.
2.Polipropilen Bloco Copolimer (etilen yüzdesi %3’e kadar olan hammaddesidir. Sıcaklığa çok dayanıklı değildir. Sadece soğuk su nakil hatlarında kullanılabilen plastik boruların imalatında kullanılabilir.)
3.Polipropilen Random Copolimer( etilen yüzdesi %3-7 arasında olan bir hammaddedir. Çok yüksek sıcaklık ve basınç dayanımı gereken yerlerde güvenle kullanılabilir.
 
İmalatlarımızda kullandığımız Polipropilen Random Copolimer hammaddesinin teknik özellikleri şöyledir.
 
Yumuğama Noktasi / Vcat Softening Point (1 Kg) 132°C (ISO 1183)
Erime Noktasi / Melting Point 146°C
(ISO 527/1)
Eriyik Akis Hızı  / Melt Flow Rate (Mn 230/2.16 Kg)
0.3 (ISO 527/1)
Liner uzama katsayisi / Linear Extension Coefficient
0.15 mm/m(°C) (ISO 527/1)
YoğunIuk / Density (23 “C) 0.91 glcm3 (ISO 527/1)
Çekme dayanimi / Yield Strength (at 23 “C) (50 mm/mm) 25 N/mm2 (DIN 53505)
Çekmede uzama / Elongation at Yield (23 “C) (50 mm/mm) 12% (ISO 1 79/1 eA)
Kopma dayanimi / Breaking Strength (at 23 “C) (50 mm/mm) 34 N/mm2 (ASTM D 746)
Kopmada uzama / Elongation at Break Point (23 “C) (50 mm/mm) > 500 % (ISO 306)
Sertlik/Shore D Hardness (3 sec. Value) 65 (ISO 306)
Darbe dayanimi / Charpy Impact Resistance (Notched) (at + 23 °C) 52 Kj/m2 (ISO 1133)
Kirilganlik sicakligi / Brittleness Temperature -13 “C (ASTM D 696)
 
Kullanmakta olduğumuz Propropilen Random Copolimer hammaddesi, hijyen belgesine sahiptir. Bu nedenle polipropilenden mamül ürünlerimizin hepsi içme suyu naklinde güvenle kullanılabilir. Aynı zamanda hemen hemen bütün asit (düşük konsantrasyon ve düşük sıcaklıkta) ve kimyasallara karşı çok iyi bir dayanıma sahiptir.
 
Polypropilen hammaddesinin bazı asit ve kimyasallara karşı mukavemet derecesi;
 
ÖNEMLİ İKAZ: Polipropilen'den mamül ürünler yüksek sıcaklıklara dayanabilen ürünlerdir. Ancak yine de yüksek sıcaklıklarda devamlı olarak yüksek basınçlara tabi tutmak bu boruların hizmet ömürlerini azaltır. Ayrıca, her ne kadar hijyen belgesi olsa da içme suyu hatlarında polipropilenden mamül ürünlerin 40C'den daha fazla sıcaklıklarda kullanılması sağlık açısından tavsiye edilmez. polipropilen boru ve ek parçalarını yüksek sıcaklıklarda sadece atık su ve ısıtma suyu naklinde kullanmak daha uygundur.
 
©2021- PİMTAŞ TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM