PVC HAMMADDESİNİ TANIYALIM

Pvc hammaddesi çok müsbet özellikleri olan beyaz renkli bir hammaddedir. İlk önce 1875 yıllarında geliştirilmiş ancak sanayi üretiminde hammadde olarak kullanılarak insanların hayatına girmesi 1930 yılında mümkün olabilmiştir. Pvc hammaddesi %57 oranında klor (bildiğimiz deniz suyunun elektroliz yoluyla klor,kostik soda, ve hidrojen bileşenlerine ayrılması işlemi ile elde edilir) ve %43 oranında etilen (ham petrolün bir dizi işlemden geçirilmesi ile elde edilir) bir biriyle reaksiyonu sonucunda elde edilir. Bu özelliğiyle , PVC hammaddesi, gerek üretim maliyetinin düşüklüğü ve gerekse üretiminde petrol kaynaklarının Polietilen ve Polipropilen hammaddelerine nazaran çok daha az tüketilmesi gibi çok önemli avantajlara sahiptir. Çünkü , PVC hammaddesinin üretiminde %43 oranında etilen (Petrol türevi) kullanılırken, polietilen ve polipropilen gibi diğer plastik hammaddelerinde %97 etilen kullanılmaktadır. Yani PVC hem dünya petrol rezervlerini daha az kullanmamıza imkan vermekte ve bu nedenle fiyatı diğer hammaddelere göre petrole daha az bağımlılık göstermektedir.
 
PVC Hammaddesinin Üretimi
 
Pvc hammaddesi, tuz'un elektroliz metoduyla ayrıştırılmasıyla elde edilen klor gazı ile hampetrolün damıtılmasından elde edilen etilen gazının reaksiyona sokulmasıyla elde edilen vinilklorit temel yapı taşının özel kimyasal katalizörler (reaksiyon hızlandırıcı) ile birbirlerine eklenerek büyük moleküller elde edilmesi (polimerizasyon) yöntemi ile üretilir.
Polimerizasyon işlemi, prosesin her aşamasında hammadde girdilerinin takip ve kontrol edilebildiği kontrol altında tutulabildiği kapalı reaktör içinde gerçekleştirilir.
Klor gazı elde etmek için bildiğimiz deniz suyu elektroliz (sıvının içinden elektrik geçirilerek sıvının bileşenlerine ayrılması) işlemine tabi tutulur. Elektroliz işlemi sonucunda tuzlu su (Deniz suyu), klor gazı, kostik soda ve hidrojen olarak üç bileşene ayrılır.
Etilen gazının elde edilmesi ise daha karmaşık kimyasal işlemler gerektirir. Önce ham petrolün distilasyonundan (damıtılması) 'naphta' adı verilen ara madde elde edilir. Bu 'naphta' ara maddesi kimyasal katalizör kullanılarak 'katalitik kırma' (katalizör kullanarak çok büyük nafta moleküllerinin kırılarak küçük moleküller haline getirilmesi) işleminden geçirilir ve bu işlem sonucunda PVC hammaddesinin üretiminde kullanılan ikinci madde olan 'Etilen gazı' elde edilir.
Birleştirilecek olan klor ile etilen maddeleri 'gaz' halinde olduklarından , bunların reaksiyonu sonucunda önce Etandiklorin ECD maddesi elde edilir. Tabii ki bu işlemler çok karmaşık kimyasal işlemlerdir. Daha sonra tek bir monekül olan bu vinilklorit molekülleri polimerizasyon yapılarak (moleküllerin uç uca eklenerek büyük moleküller elde edilmesi) birbirine bağlanır ve Polyvinylchloride PVC hammaddesi elde edilir.
 
Bu şekilde üretilen PVC hammaddesi, kendisinden istenen elastikiyet, yumuşaklık, sertlik, esneklik, vb. gibi özellikler kazandırılmak için kimyasal maddeler ilave edilir. Örneğin, eğer PVC hammaddesinden plastik boru yapılacaksa i kırılmamasını sağlamak için esneklik ve yumuşaklık veren kimyasal maddeler katılır. Yumuşatıcılar, polimer zincirleri arasında bağlar oluşturarak sürtünme kuvvetlerini azaltır ve bu zincirlerin kopmasına engel olarak hammaddenin daha esnek bir yapıya kavuşmasına sebep olur. İşte , yumulatıcı (stabilizatör) katılmamış olan (plastikleştirilmemiş) hammaddeye U-PVC adı verilir.

PVC'den mamul boruların üretim maliyetini düşürmek için dolgu maddesi olarak kalsit maddesi kullanılır. Kalsit maddesi , doğa'da çok fazla miktarda bulunan ve kimyasal formülü CaCO3 olan Klasiyum karbonat (Kireç taşı) dır. Kalsit , bildiğimiz mermerin ince pudra haline getirilmiş şeklidir.PVC borularda kalsit maddesinin %9dan fazla kullanılması boruların kırılgan ve dayanıksız olmasına sebep olur. Ayrıca kullanılan kalsit maddesinin sağlık sertifikasının olması gerekir.
©2021- PİMTAŞ TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM