SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNİN U-PVC BORULARIN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dünya üzerinde mevcut bütün boru çeşitleri sıcaklık değişimlerinden az veya çok etkilenirler. Sıcaklık değişimlerinden etkilenim beton borularda en az olurken metal borular sıcaklık değişiminden biraz daha fazla etkilenmektedir.

Plastik borular sıcaklık değişiminden en fazla etkilenen boru çeşididirler. Plastik borular sıcaklık artışlarında kopmadan boyunun 6 misli kadar uzayabilir. Eğer tesisatın döşendiği andaki sıcaklık borunun kullanıldığı anda artmış ise plastik borunun boyu uzar. Eğer plastik borunun içinden tesisatın döşendiği andaki sıcaklık seviyesinden daha düşük sıcaklıkta sıvı geçiyorsa o zaman borunun boyu kısalır yani boru büzülür. U-PVC borular diğer plastik mamul borular içinde sıcaklık değişiminden en az etkilenen boru çeşididir. Çünkü, yandaki tablo'da görüleceği üzere U-PVC hammaddesi ısısal genleşme katsayısı 0.07 mm/mK ile diğer plastik boru tiplerinden en düşük ısısal genleşme özelliğine sahiptir. Bu özelliği U-PVC borulara tesisat döşenmesi esnasında diğer borulara göre daha büyük kolaylık ve avantaj sağlamaktadır. Çünkü, U-PVC borular sıcaklık artıl ve düşüşlerinden diğer plastik hammaddelerine nazaran boyca daha az etkilendiğinden bu durumlarda U-PVC hatlarında deformasyon ve hasar oluşmaz. Bu nedenle çok çok büyük sıcaklık farkları olmuyorsa, U-PVC hatlarında oluşabilecek deformasyonları önlemek için özel tedbirler almaya gerek yoktur.

Çok büyük sıcaklık farkları olması durumunda U-PVC hatlarında oluşabilecek uzama ve büzüşmelerin tesisatı bozmasını ve tesisatta hasar oluşturmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekir.

Bu tedbirlerin başında , tesisatın boyca uzama durumunda deforme olmadan ileri geri hareket edebilmesi için belirli yerlerde hareketli kelepçelerin veya özel kompansatörlerin koyulması gerekebilir. Kullanılan sabit kelepçelerin çapının boru çapından biraz büyük olması gerekir ki boru kepepçe içinde ileri geri hareket edebilsin ve tesisat zarar görmesin.

©2021- PİMTAŞ TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM