U-PVC BORUU HATLARININ HİZMET ÖMRÜNE TESİR EDEN FAKTÖRLER

U-PVC Boru hatlarının hizmet ömrüne tesir eden faktörler;
 
1.Boru hattı projelerinde öngörülen basınç dayanımı ve hizmet ömrünü sağlayabilmeleri için, UPVC boruların ilgili standartlarda öngörülen et kalınlığında imal edilmesi ve kesinlikle üretim esnasında % 9’dan fazla kalsit kullanılmaması gerekir. Aksi takdirde, proje tesliminde borular  basınç  testini geçseler bile, ilerleyen zamanda boruların hizmet ömürleri düşecektir.
 
2.Boru hattının kalitesini etkileyen en önemli faktör, birleştirme kalitesidir. Çünkü, bir boru hattı %70 oranında ek yerlerinden kaçırır. Bunun önüne geçmek için, birleştirilecek iki parçanın çap farkının 0.4mm’den daha fazla olmaması gerekir. Aksi takdirde, iki parça birbirine bol geçecek ve yapıştırıcı veya o-ring contası bu boşluğu iyi kapatamayacak ve sonuçta bu noktada zaman içinde sızıntı oluşacaktır. Her firmanın ürettiği iki ürünün birleştirilmesi durumunda yapıştırıcının kapatamayacağı kadar bir açıklığın oluşması muhtemeldir. Bu nedenle, mümkün olduğu kadar boru ve ek parçaların aynı üretici firmadan temin edilmesi uygun olacaktır.
 
3.Her çeşit plastik borunun kendisine has artıları ve eksikleri vardır. En uygun boru tipine, arazinin yapısına, trafik yüküne, iklim şartlarına ve istenilen basınç dayanımı ve ortam sıcaklık derecesi gibi faktörler göz önüne alınarak karar verilir. Çünkü, bir boru ne kadar kaliteli üretilirse üretilsin,eğer o proje ve arazi için uygun boru tipi değilse sonuç mutlaka olumsuz olacaktır.
 
©2021- PİMTAŞ TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM