U-PVC BORULARIN AĞIR ŞARTLAR ALTINDA KULLANIM ÖMÜRLERİ

U-PVC'den mamul boru ve ek parçaları kimyasallara ve ağır kullanım ve depolama şartlarına karşı çok iyi direnç gösterirler. Aynı şekilde, kötü hava şartlarında , direkt güneş ışığı altında, yağmur ve rüzgar altında uzun süre durmaktan etkilenmez. Çünkü , U-PVC hammaddesinin kimyasal yapısı amorf yapılır. Yani U-PVC hammaddesi birbiri içine girmiş bağlardan oluşmuştur. U-PVC kristal yapıya sahip değildir. Yani kırılgan değildir. Ancak Polietilen ve Polipropilen gibi malzemeler %85 oranında kristal yapıya sahiptir. Ne kadar kristal yapı olursa malzeme güneş ışığı altında kaldığında o kadar kırılgınlaşır. Çünkü , Polietilen ve Polipropilen gibi hammaddeler içinde moleküller birbirine paralel bağlar ile bağlanır. U-PVC hammaddesinde ise moleküller birbirine düzensiz ve birbiri içine girmiş amorf bir şekilde bağlanmışlardır ve kristal yapıya sahip değildirler. Bu nedenle , U-PVC bağlarını kırmak Polietilene göre daha zordur. Bu nedenle U-PVC hammadesinden yapılan boru ve ek parçaları aynı şartlarda Polietilen ve Polipropilen 'den mamul boruları güneş ışığı altında uzun süre bekletirseniz, kristalleşme devam eder ve boru üzerinde boydan boya yarılmalar oluşur. Bu kristal yapıdan ötürü meydana gelir.
 
Bu nedenle Polietilen hammaddesi içine güneş ışığı altında kristalleşmeyi önlemek için Karbon siyahı denilen maddeden % 2.5 oranında koymak gerekir. Eğer bu karbon siyahı konulmayan hammaddeden imal edilen Polietilen hammaddesinden boru yapılırsa bu borular güneş ışığı altında boydan boya yarılacaktır. Aynı şartlarda U-PVC borulara hiçbirşey olmaz.
©2021- PİMTAŞ TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM