U-PVC BORULARIN UYGUN TAŞINMA ve DEPOLANMASI

U-PVC boruların taşınması esnasında boru muflarının kırılmaması ve boruların deformasyona uğramasının önüne geçilmelidir. Taşıma ve depolama süresince borularn muf kısımları yere temas etmeyecek şekilde boruların gövdeleri altına destek koyulmalıdır. Taşıma ve depolama süresince boruların içine pislik ve yabancı maddelerin girmesini önlemek üzere boruların üzeri uygun bir biçimde örtülmelidir.
Eğer boruların birbiri üzerine direkt olarak koyulacaksa, boruların muf kısımlarının birbirine teması engellenmelidir. Bunu sağlamak için boruları yan yana ters olarak yani bir tane muf yanına bir tane borulunun mufsuz tarafının koyulması gerekir.
 
Taşıma ve depolama süresince boru kümesinin yüksekliği 1.5 metre'den fazla olmamalıdır.
 
Boruların depolanması için boru yığınının en arkasından itibaren 1 metre uzaklıktan başlayarak her 1 veya 2 metre'de bir adet en az 7.5 cm genişliğinde ayırma takozları kullanılmalıdır.

©2021- PİMTAŞ TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM